Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

lexxie
4281 5517 500
Reposted fromoll oll
lexxie
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll
Sponsored post
feedback2020-admin
lexxie
And I realize that no matter where I am, whether in a little room full of thought, or in this endless universe of stars and mountains, it’s all in my mind.
— Jack Kerouac, Lonesome Traveler
Reposted fromthebelljar thebelljar viaiblameyou iblameyou
lexxie
Reposted frompffft pffft viaoll oll

October 12 2018

3407 a286 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
lexxie
Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień (...)
— Astrid Lindgren
lexxie
8155 9820 500
lexxie
6561 8519 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazapachsiana zapachsiana
0297 0f76

serious:

who were you?

lexxie
1100 47de 500
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia vialaluna laluna
lexxie
3594 cc6a
Reposted fromsfeter sfeter viaeazyi eazyi
lexxie

Jak nazwałabyś ten moment, w którym teraz jesteś?

- Ciekawością tego, kim naprawdę jestem. Myślę, że pierwszy raz odpowiadamy sobie na to pytanie, gdy zaczynamy przygodę z dorosłością. Mam poczucie, że przede mną jeszcze ciekawsza przygoda z dojrzałością. Spędzamy wiele lat okopując się koncepcjami, umowami, grami, których zasady ustalono poza nami. Czasami trzeba zadać sobie pytanie czy chcę dalej grać w te gry, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Szukam odpowiedzi na pytanie na ile lęk jest nabyty, a na ile jest odpowiedzią na pustkę, która jest tutaj zawsze. Kim jestem tak naprawdę, nie jako piosenkarka, matka, córka, tylko ja – to najciekawsze pytanie, na które sobie odpowiadam.

— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viaottak ottak
lexxie
9546 0512
Reposted fromvertheer vertheer viaagp agp
lexxie
0024 d0ef 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaagp agp
lexxie
2662 28e7 500
Reposted fromoll oll
lexxie
2663 d658 500
Reposted fromoll oll
lexxie
1820 8c62 500
Reposted fromzazycieniezwyczajne zazycieniezwyczajne viaoll oll
lexxie
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoll oll
lexxie
1166 670e 500
Reposted frompunisher punisher viaoll oll
lexxie
#Emily
Reposted frompffft pffft viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...