Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2020

lexxie
Reposted fromshakeme shakeme
lexxie
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
lexxie
9993 6962
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadzony dzony
lexxie
- W każdej baśni jest ziarno prawdy - rzekł cicho wiedźmin. - Miłość i krew. Obie mają potężną moc. Magowie i uczeni łamią sobie nad tym głowy od lat, ale nie doszli do niczego, poza tym, że...

- Że co, Geralt?

- Miłość musi być prawdziwa.
— Andrzej Sapkowski "Ostatnie życzenie"
Reposted fromlilikoi lilikoi viasmutnazupa smutnazupa
lexxie
Reposted fromdzony dzony
lexxie
Człowiek sam jest ślepy. Musi mieć wokół siebie lustra albo inne oczy. Kocha – to znaczy przygląda się sobie.
— Zbigniew Herbert
Reposted frommhsa mhsa viajestemjeden jestemjeden
lexxie
Reposted fromshakeme shakeme

January 12 2020

lexxie
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viamuviell muviell
lexxie
5364 375b 500
Reposted fromlllm lllm viainto-black into-black
lexxie
Reposted fromshakeme shakeme
lexxie
Reposted fromshakeme shakeme
lexxie
Reposted fromshakeme shakeme

January 11 2020

lexxie
5884 32d5
Reposted fromPoranny Poranny
lexxie
5420 ac6d 500
Reposted fromolbaria olbaria vianoisetales noisetales
lexxie
5420 ac6d 500
Reposted fromolbaria olbaria vianoisetales noisetales
8261 f3fe

stellablu:


“I used to think I was the strangest person in the world but then I thought there are so many people in the world, there must be someone just like me who feels bizarre and flawed in the same ways I do. I would imagine her, and imagine that she must be out there thinking of me too. Well, I hope that if you are out there and read this and know that, yes, it’s true I’m here, and I’m just as strange as you.”

—   Frida Kahlo

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viainto-black into-black
lexxie
3189 d43c 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viainto-black into-black
lexxie
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
lexxie
7832 5040 500
M.Hłasko
lexxie
Reposted fromshakeme shakeme viamuviell muviell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl