Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2020

lexxie
3943 c6b8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadzony dzony
lexxie
lexxie
9509 72ff
Reposted fromcalifornia-love california-love viamuviell muviell
lexxie
3853 490c 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamuviell muviell
lexxie
0097 cd88 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamuviell muviell
lexxie
3037 da96 500
Reposted fromlaters laters viamuviell muviell
lexxie
Reposted fromshakeme shakeme viamuviell muviell
lexxie
lexxie
Od czasu do czasu trzeba się wyciszyć, poukładać swoje sprawy, poświęcić czas dla siebie i na swoje pasje. Pobyć ze sobą sam na sam, z dala od toksycznych ludzi, którzy wiedzą o Tobie więcej niż Ty i ciągle mówią Ci jak powinno wyglądać Twoje życie.
Nic tak nie koi nerwów, jak odcięcie się od głupiego pierdolenia.
— Krzysztof Śnioch
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf

March 06 2020

lexxie
Reposted fromshakeme shakeme
lexxie
3945 887a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaitjen itjen
lexxie
2337 7d8b 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaitjen itjen
lexxie
8275 a10f
2776 b9fc 500

c0sme:

This

Reposted frominadvertida inadvertida viainto-black into-black
6286 d2f1 500
Reposted frompie2dface pie2dface viainto-black into-black
lexxie
7069 6115 500
Reposted frommangoe mangoe viainto-black into-black
lexxie
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
8649 2dc4
5546 6ba8 500

brushyourfubbs:

hockey-saves-lives:

antijohnmulaney:

binkyuk:

humanmonsterunicorn:

positive-memes:

It’s always around the corner

oh my god 😭

I have to reblog this every time I see this

I’ve never seen the second pic!

an addition:

Reposted fromemmatheirin emmatheirin viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl