Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

lexxie
3129 f0ec
Reposted frommrsmean mrsmean viaoll oll

fuckoff-mondays:

When you listen to a song you used to listen to ages ago and you get that weird as fuck spine chilling feeling as you remember how your life was at that point in time

Reposted fromdance0fdeath dance0fdeath viaunique unique
lexxie
And I realize that no matter where I am, whether in a little room full of thought, or in this endless universe of stars and mountains, it’s all in my mind.
— Jack Kerouac, Lonesome Traveler
Reposted fromthebelljar thebelljar viaiblameyou iblameyou
lexxie
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viaeazyi eazyi
lexxie
1018 38cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeazyi eazyi
lexxie
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viagriber griber
lexxie

Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...

— A. A. Milne - Kubuś Puchatek
Reposted fromMissMurder MissMurder viagriber griber
2367 224c 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viagriber griber

October 15 2018

6871 e248
Reposted fromfabrikk fabrikk viainsanedreamer insanedreamer
lexxie
3096 92b9 500
Reposted fromoll oll
4109 8889 500
Reposted frombrumous brumous viaeazyi eazyi
lexxie
2897 b86b 500
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
8916 b0fc 500
Reposted frommoubp moubp viaoll oll
lexxie
4088 9860 500
Reposted fromwsukience wsukience viaoll oll
lexxie
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viaoll oll
lexxie
Wyobraź mnie sobie: nie zaistnieję, jeśli mnie sobie nie wyobrazisz.
— Vladimir Nabokov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
traktujesz ich jakby
mieli takie serce jak ty
ale nie każdy potrafi być tak
delikatny i czuły
nie widzisz
jacy są naprawdę
widzisz jacy
mogliby być
dajesz i dajesz aż
wydzierają z ciebie wszystko
i zostawiają pustkę

mleko i miód

(via

deficytuczuc

)

1217 155e
lexxie
3586 7f30 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaeazyi eazyi
lexxie
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viaeazyi eazyi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl