Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2018

lexxie
8359 ee93 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viaoll oll
lexxie
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoll oll
lexxie
luxio:

tries to do things: becomes overridden with anxiety

doesn’t do things: becomes overridden with anxiety

lexxie
8952 cd06 500
Reposted fromoll oll
lexxie
8966 f588 500
Reposted fromoll oll

October 06 2018

lexxie
8496 2191 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaunique unique
lexxie
7967 6192 500
Reposted fromoll oll
lexxie
7971 7708 500
Reposted fromoll oll
lexxie
7352 d30d 500
Reposted fromzachlanny zachlanny viaoll oll
lexxie
7429 0868 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
lexxie
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaoll oll
lexxie
7061 5f7e 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaoll oll
lexxie
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoll oll
lexxie
7235 d7a2 500
Reposted fromoll oll
lexxie
7236 89b3 500
Reposted fromoll oll
lexxie
5505 8065 500
Reposted frommesoup mesoup viafajnychnielubie fajnychnielubie
lexxie
Dawaj innym drugą szansę, ale nie trzecią.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagp agp
lexxie
where's my love?
Reposted fromagp agp

October 04 2018

lexxie
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
lexxie
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
Reposted fromzimnakaszamanna zimnakaszamanna viaoborze oborze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl