Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2018

lexxie
7155 5c52
Reposted fromLogHiMa LogHiMa vialaluna laluna
lexxie
4029 d106 500
Reposted fromSanthe Santhe viaoll oll
lexxie

ohcaptainswans:

me: *pauses the episode bc i’m not ready for what’s about to happen*

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaoll oll
lexxie
8770 323a
Reposted fromzciach zciach viaoll oll
lexxie
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viabylejaka bylejaka
lexxie
1173 fae8 500
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
lexxie
2529 7ec8
Reposted fromfriends friends viairmelin irmelin
lexxie
I po co wszystko tobą pachnie 
Skoro tak dawno jesteś gdzieś 
Mówili mi, że będzie łatwiej 
Minie z czasem
— Kortez 'Hej Wy'
Reposted frommrrru mrrru viakieruneknatarcia kieruneknatarcia
lexxie
6885 85ea
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamoai moai
lexxie
5512 cd72
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapoolun poolun
lexxie
0870 fd67 500
„Jak zawsze” Miłoszewski Zygmunt
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapoolun poolun
lexxie
3293 8559
Reposted fromSanthe Santhe viairmelin irmelin
lexxie
(...) pycha ma dwa końce. Na jednym jest stawianie się ponad wszystkich, uchodzenie za lepszych, a na drugim jest niska samoocena, mówienie: jestem beznadziejny, najgorszy na świecie, nie uda mi się. To też jest pycha, ten sam kij i wystawianie siebie poza nawias, tylko nie jako najlepsi, ale jako najgorsi. Różne emocje, ale ten sam mechanizm. Zszokowało mnie to. Myślałam, że jestem skromna, nieśmiała, nie wychylam się, ale wyszło na to, że wypełnia mnie pycha.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viafoodforsoul foodforsoul
3878 754a 500
lexxie
4207 a1e8
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaszszsz szszsz
lexxie
Reminisce by goodbearcomics.com
Reposted fromvolldost volldost viaszszsz szszsz
lexxie
7625 01cd
Reposted fromposzum poszum viadobby dobby
lexxie
5355 8b11
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viadobby dobby
lexxie
5608 1903 500
Reposted fromoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl