Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

lexxie
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson

August 14 2017

lexxie
Nie rozumiem wypowiedzi niektórych ludzi.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacoldwater coldwater
lexxie
0083 16fb 500
7628 a9ab 500
lexxie
6080 fdf7 500

“Przegapiłem tę naszą miłość, jak pijany pasażer przesypia swoją stację. 
A kiedy się ocknie, to okazuje się, że był to ostatni pociąg i nie ma już czym wrócić do siebie.....“

~ Jarosław Borszewicz

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaeazyi eazyi
lexxie
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viaeazyi eazyi

cantcontrolthegay:

the rumors are true: im soft and i just want to be loved

Reposted fromLauderdak Lauderdak
lexxie

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viaagp agp
lexxie
8798 58e5 500
Reposted fromkaiee kaiee vialaluna laluna
lexxie

August 13 2017

lexxie
lexxie
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac
lexxie
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamuviell muviell
lexxie
Reposted fromkjn kjn viamuviell muviell
lexxie
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola
lexxie
Żyć na świecie tak długo i przeżyć tak mało – to hańba.
— Milan Kundera
lexxie
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
lexxie
lexxie
7535 e468
Reposted fromscorpix scorpix vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl