Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

5535 0449 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viamuviell muviell
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viamuviell muviell
lexxie
1829 76e0 500
lexxie
lexxie
NIKT TYLKO TY

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam.
raz po raz będziesz lądował
w prawie niemożliwych
sytuacjach.
tamci raz po raz będą próbowali
podstępem, ukradkiem i
siłą
zmusić cię, żebyś uległ, dał za wygraną i (lub) po cichu umarł
w sobie.

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
i niewiele trzeba, żeby ci się to nie udało,
całkiem niewiele
ale śpiesz się, śpiesz się, śpiesz.
po prostu ich obserwuj.
słuchaj co mówią.
tym właśnie chcesz być?
istotą bez umysłu i serca?
chcesz jeszcze przed śmiercią
zaznać śmierci?

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
a wart jesteś uratowania.
niełatwo będzie zwyciężyć w twojej wojnie
ale jeśli w ogóle coś warto wygrać
to właśnie ją.

pomyśl o tym.
pomyśl, jak siebie uratować.
siebie z ducha.
siebie z brzucha.
śpiewającego, magicznego
pięknego siebie.
uratuj go.
nie wstępuj do klubu martwych duchem.

pielęgnuj siebie
z humorem i gracją
a w końcu
jeżeli zajdzie potrzeba
rzuć własne życie na szalę
i mniejsza o to, jakie masz szanse, mniejsza o
cenę.

tylko ty sam możesz się
uratować

zrób to! zrób!

a wtedy dokładnie zrozumiesz, o czym
mówię.
— Charles Bukowski
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
lexxie
Położyłam się, nie chciałam czytać, ale pewno źle zrobiłam, bo nie mogłam zasnąć i znów się zaczęło to, co zawsze o tej porze; przestaje się nad sobą panować, różne okropieństwa wyłażą z kątów i wydają się realne, wszystko to, co się myśli, nagle wydaje się pewne i prawdziwe i nie można się od tego odczepić (...).
— Julio Cortázar "Opowiadania. Tom 2"
lexxie
3188 fa98
Reposted fromwazelina wazelina viagdziejestola gdziejestola

June 16 2017

lexxie
1269 c9a2 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viabylejaka bylejaka
lexxie
8171 65df 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaquotes quotes
lexxie
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
lexxie
Dzięki oddechowi uświadamiasz sobie własne chaotyczne próby naprawiania sytuacji. Zawsze możesz skupić się na oddechu zamiast na gorączkowych działaniach, dzięki czemu nauczysz się, że nie musisz od razu wszystkiego naprawiać. Niektóre sprawy lepiej zostawić własnemu biegowi. To bardzo ważna umiejętność.
— Vidyamala Burch
Reposted fromretro-girl retro-girl viaquotes quotes
lexxie
4540 2b71 500
Fernanda Forte
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabylejaka bylejaka
lexxie
6377 ecd1
Reposted fromwetryagain wetryagain viabylejaka bylejaka
5917 6019 500
Reposted fromshy-ufo shy-ufo viagdziejestola gdziejestola
lexxie
0669 13a0 500
Reposted fromoll oll
lexxie
0670 e4ad 500
Reposted fromoll oll
lexxie
0671 f121 500
Reposted fromoll oll

avpdkicking:

imagine being able to handle things. that’s wild.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaszszsz szszsz

cantcontrolthegay:

where’s my oscar for acting like i’m not falling apart 

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaszszsz szszsz
lexxie
5961 2969 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszszsz szszsz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl