Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

lexxie
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa
lexxie
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa
lexxie
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa
lexxie
7254 34b9
Reposted fromandzxa andzxa viaKryptonite Kryptonite

rosewater1997:

*literally nothing happens*

me: wow i want to cry

Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
lexxie
lexxie
Pamiętam ją, jak siedziała na balkonie w za dużym swetrze z rękawami naciągniętymi na dłonie, może paliła papierosa, w każdym razie pytała: „czy w ogóle istnieje coś takiego jak miłość?” i chodziło raczej o to, że jest wydrążona boleśnie w środku. Że woli raczej być sama. Że świat zamknięty w jej układzie nerwowym nie wydostaje się na zewnątrz, ale bardzo ją boli. Że jest bezradna w tak zwanym życiu codziennym
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromfallingstar14 fallingstar14 viaoborze oborze
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri vialaluna laluna
lexxie
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialaluna laluna
lexxie
4459 118a 500
Reposted fromorendasophie orendasophie vialaluna laluna
lexxie
6615 dec0
lexxie
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt vianoisetales noisetales
4614 ef93 500
lexxie

March 17 2017

lexxie
Play fullscreen
Reposted bydontforgetmenoelyastrangeee
lexxie
3752 0783
Reposted fromaurate aurate vianayantara nayantara
lexxie
7480 b23c 500
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaoll oll
lexxie
7124 5ded 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
8493 75ad 500
Reposted fromirmelin irmelin viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl