Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2019

lexxie
9165 b39c
Reposted fromgreengables greengables viaoutofmyhead outofmyhead
lexxie
Ostatnio czuł się bardzo zmęczony, jakby już nie miał skąd czerpać sił. Czasem ledwo mógł się zwlec z łóżka.
— Camila Lackberg
lexxie
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta. Drętwusy tak mówiły.
— Charles Bukowski – Najpiękniejsza dziewczyna w mieście.
Reposted fromnutt nutt viainsanedreamer insanedreamer
3775 c06e
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
lexxie
0095 2cf2 500
Reposted fromPoranny Poranny
lexxie
9969 c108 500
rubens był z bytomia
Reposted fromcolourofmoonlight colourofmoonlight viaoll oll
lexxie
9773 ec5c 500
Reposted fromnutt nutt viaoll oll
lexxie
8752 2167 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaoll oll
lexxie
0177 6f2b 500
Reposted fromoll oll
lexxie
lexxie
4545 0236 500
Reposted fromzoja zoja viaoll oll
lexxie
0180 98c7 500
Reposted fromnutt nutt viaoll oll
lexxie
0182 c0b6 500
Reposted fromnutt nutt viaoll oll
lexxie
0210 c944 500
Reposted fromfungi fungi viaoll oll
lexxie
Reposted fromkicikitka kicikitka viaoll oll
lexxie
0187 8cd8 500
STAY STRONG
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaoll oll

January 06 2019

lexxie
0083 a012 500
"Bądź bardzo, bardzo ostrożny na to co wkładasz do głowy, bo już nigdy tego z niej nie wyciągniesz. "
lexxie
8012 22c2
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaSantigold Santigold
lexxie
"Serce mnie boli 
Od niekochania 
I myśli 
I słowa 
I usta 
Od niecałowania 
I dłonie 
Od niedotykania 
I oczy 
I skóra 
I dusza 
Tęsknota mnie boli 
Od na Ciebie 
Czekania..." 

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl