Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

lexxie
Właściwe słowa nie wiadomo dlaczego, zawsze przychodzą
za późno.
— Haruki Murakami: Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa.
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy vialaluna laluna
lexxie
0943 6a52
Reposted fromshepard shepard viacoeurina coeurina

February 22 2017

lexxie
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viazapachsiana zapachsiana
lexxie
9710 3641 500
Reposted fromBrainDamage BrainDamage vialaluna laluna
lexxie
Długo trwa, zanim człowiek jakoś dojdzie do siebie. Znaczy, stanie się sobą. Zorientuje się, że powinno się golić z włosem, a nie pod włos. Zrozumie, co lubi. Potem pojedzie na jakieś wakacje życia i tam spotka go coś wyjątkowego. Na siatkówce zapisze mu się jakaś zorza, zapamięta spojrzenie lokalnej dziewczyny. Trochę rzeczy po drodze zrozumie. Nauczy się rozmawiać z ludźmi. Będzie miał prywatną ścieżkę dźwiękową do życia: zestaw ulubionych piosenek na Youtube. Te wszystkie książki, które przeczytał jakoś go zbudują. I to wszystko zniknie razem z nim. Cała ta pełna szczegółów wiedza, cała subtelna konstrukcja. Literatura to próba zapisania na jakiś twardy dysk tego, co masz na pulpicie.
— Agnieszka Wolny-Hamkało "Zaćmienie"
Reposted fromtomowa tomowa viafoodforsoul foodforsoul
lexxie
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted fromrefuge refuge viazapachsiana zapachsiana

February 20 2017

lexxie
lexxie
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viazapachsiana zapachsiana
lexxie
2275 1369
lexxie
9862 aead 500
Reposted fromlambadada lambadada viaottak ottak
lexxie
1246 aa78 500
lexxie
9336 9a12
Reposted frombabyface babyface viainsanedreamer insanedreamer
lexxie
0878 5c22
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaottak ottak
lexxie
lexxie
Lasów mi trzeba, samotnych ścieżek, otwartych przestrzeni, zieleni wszechobecnej.
lexxie
4832 364e
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viamuviell muviell
lexxie
4581 17d5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamuviell muviell
lexxie
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamuviell muviell
2637 2a8b 500

anamorphosis-and-isolate:

― The Face of Another (1966)
OkuyamaI’m no one. A complete stranger.

Reposted fromkattrina kattrina viamuviell muviell
5331 2388 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamuviell muviell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl