Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

lexxie
lexxie
Są dni, kiedy jedynym skutecznym sposobem jest dolanie wódki do kawy.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajestemjeden jestemjeden
lexxie
2350 b892 500
Reposted fromsoftboi softboi viainto-black into-black
lexxie
1864 75d1 500
Reposted fromzorax zorax viainto-black into-black
lexxie
2664 7c67 500
Reposted fromoll oll

March 10 2019

lexxie
2037 5c4e 500
Reposted fromAstalka Astalka viainto-black into-black
lexxie
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamoai moai
lexxie
1411 09ea 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viairmelin irmelin
lexxie
5324 f20a 500
Reposted fromsoftboi softboi viaalmostlover almostlover
lexxie
1338 4a6f 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
lexxie
0719 b577 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
lexxie
3529 1d26 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viainsanedreamer insanedreamer
lexxie
1855 cb45 500
Reposted frompiehus piehus viainto-black into-black
lexxie
1824 f8e3 500
Reposted fromsoftboi softboi viafoodforsoul foodforsoul
lexxie
Reposted fromshakeme shakeme viafoodforsoul foodforsoul
lexxie
1702 a830 500
Reposted fromsoftboi softboi viafoodforsoul foodforsoul
lexxie
1139 9d50 500
stay tuned
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafoodforsoul foodforsoul

March 09 2019

lexxie
2339 05cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoll oll

March 08 2019

lexxie
0267 915d 500
Reposted fromzciach zciach viainto-black into-black
lexxie
0804 e2d6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl