Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

lexxie
8227 dd34 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice
lexxie
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viatwice twice
lexxie
Reposted fromshakeme shakeme
lexxie
Reposted fromshakeme shakeme
lexxie
4244 91d4
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

lexxie
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody
lexxie
3409 bb4a
Reposted froma-antimatter a-antimatter viapoolun poolun
lexxie
3266 f7ad 500
Reposted frommart6na mart6na viapoolun poolun
lexxie
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viapoolun poolun

November 19 2017

lexxie
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viadobby dobby
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viaagp agp
lexxie
Była późna jesień. Włóczykij szedł dalej na południe, lecz co jakiś czas rozstawiał namiot i pozwalał dniom mijać, jak chcą, chodził sobie i przyglądał się różnym rzeczom, nic nie myśląc i nic nie pamiętając, i dużo spał. Zachowywał ostrożność, ale niczym się właściwie nie interesował i nie obchodziło go, dokąd idzie - chciał tylko iść dalej.

Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
lexxie
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname viagdziejestola gdziejestola
lexxie
Reposted fromshakeme shakeme
lexxie
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
lexxie
2598 b4a0 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
lexxie

November 18 2017

9957 61d6 500
Reposted fromdivi divi viamoai moai
lexxie
9276 4131
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl