Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

lexxie
5797 6941
Reposted fromkluczka kluczka viazielono zielono
lexxie
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka. 
— Tove Jansson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll
lexxie
Winter in New England.
lexxie
way harder
Reposted fromcube cube viainsanedreamer insanedreamer
lexxie
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
lexxie
Podziwiam ludzi, którzy umieją powiedzieć: już wystarczy, dziękuję
— Maciej Wiszniewski
lexxie
lexxie
7974 7cc7
Reposted fromvanirr vanirr viaalmostlover almostlover
lexxie
lexxie
lexxie
5602 7e26 500
Reposted fromsoftboi softboi viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
lexxie
lexxie
9998 b6d6 500
Reposted frompiehus piehus viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
lexxie
4933 b42d 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaitjen itjen
lexxie
3442 4678 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaitjen itjen
lexxie
4558 0fbc 500
Reposted fromnutt nutt viaitjen itjen
lexxie
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaitjen itjen
lexxie
Nieszczęścia nie powinny przydarzać się w maju. Listopad proszę bardzo. Ewentualnie październik. Ale maj? Jak można schrzanić komuś najpiękniejszy miesiąc roku.
— Katarzyna Gacek "W jak morderstwo"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaitjen itjen
lexxie

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything viaitjen itjen
lexxie
Drogi Boże 
czy Ty zawsze wkładasz prawidłowe dusze do prawidłowych ludzi?
I nigdy się nie mylisz, co?
— Ryszard Kapuściński "Szachinszach"
Reposted fromhormeza hormeza viaitjen itjen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl